עוסק פטור פתיחת תיק

על פי ההגדרה היבשה, עוסק פטור(עוסק זעיר לשעבר) הוא עוסק שלא גובה מע"מ (מס ערך מוסף) עבור העסקאות שלו, ולכן גם לא מקזז מע"מ עבור התשומות שלו(אינו משלם מע״מ).

מקור ההגדרה היא בחוק מס ערך מוסף משנת 1975, אם כי מדובר בתחום המשתנה בכל שנה.

הסיבה לכך היא השינוי השנתי בתקרת ההכנסות המקסימלית של עוסק פטור, אשר העוברים אותה חייבים להפוך בפתיחת עוסק מורשה. נכון לתחילת 2016, התקרה לעוסק פטור עומדת על 100,000 ש"ח.

מה הוא עוסק פטור?

עוד לפני שמתייחסים לאופן הביצוע של הליך פתיחת עוסק פטור, צריך להגדיר היטב מי בכלל יכול להיות מוגדר ככזה.

מעבר לגובה ההכנסות, כפי שהוזכר מעלה, מתבוננים על תחום הפעילות של העסק.

על פי חוק, בעלי מקצועות חופשיים ונותני שירות בתחומים מוגדרים יכולים לפתוח רק תיק עוסק מורשה, בלי קשר לרמת ההכנסה שלהם: אדריכלים, רופאים, וטרינרים, הנדסאים, טכנאים, כלכלנים, מנהלי חשבונות, סוכני ביטוח, עורכי דין, שמאים, מורי נהיגה, מרצים ועוד.

לפני פתיחת העסק, לכן, יש לוודא האם פעילות העסק היא בתחום המאפשר פתיחת תיק עוסק פטור, מה שכאמור לא מובן מאליו.

איך פותחים עוסק פטור?

פתיחת עוסק פטור – מע״מ

פתיחת עסק עצמאי בכלל, ועוסק פטור בפרט, מצריכה מילוי טפסים והתנהלות מול הגורמים השונים.

זה מתחיל עם הגעה למשרדי מע"מ לצורך פתיחת תיק עוסק פטור בהם.

לאחר שמבררים מהי תחנת המע"מ אליה שייכים, פונקציה של מיקום העסק או בית המגורים, יש להתייצב בסניף עם צילום של תעודת הזהות וחוזה השכירות (אם משכירים משרד), ולצד זה רצוי שגם אסמכתא המעידה על חשבון הבנק ותעודת הכשרה מקצועית בתחום.

ממלאים את הטופס הרלוונטי, מקבלים מספר עוסק (תעודת הזהות של מקים העסק) וכן את התעודה המיוחלת.

פתיחת עוסק פטור – ביטוח לאומי

לאחר הרישום במע"מ, מתחיל הנושא של ביטוח לאומי – עוסק פטור.

על מי שעומד באחת ההגדרות של עצמאי מבחינת הביטוח הלאומי, להגיע לסניף ולמלא את הדו"ח השנתי, הכולל את ההיסטוריה התעסוקתית של אותו אדם, הציפיות שלו לגבי ההכנסות מהעסק (כדי למנוע פער בתשלומים בין הציפיות למצב בפועל, רצוי לחשוב על סכומים הגיוניים) ועוד.

את הטפסים מגישים בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום המגורים, כאשר מילוי הטפסים על פי הספר יאפשר לקבל, כעבור פרק זמן קצר, את פנקס התשלומים.

גובה הסכום שיש לשלם שונה מעסק לעסק, וכך גם המקדמות – את החישוב הסופי של תשלומי הביטוח הלאומי, יש לציין, עושים רק לאחר מכן, עם הגשת הדו"ח השנתי.

פתיחת עוסק פטור – מס הכנסה

במקביל לפנייה לביטוח הלאומי, נדרש הליך פתיחת עוסק פטור במס הכנסה. הליך הפתיחה מתבצע בסניף מס ההכנסה הרלוונטי לאדם, כאשר עליו להגיע מצויד בצילום תעודת זהות ולמלא טפסי פתיחת תיק וטופס בקשה לקבלת פטור מניכוי מס במקור.

חשוב להדגיש שאת כל השלבים האלה ניתן ולעיתים אף מומלץ לבצע באמצעות משרד רואה חשבון. משרד רו"ח יבטיח שהכול ייעשה על פי הספר ואף עשוי לקצר תהליכים – והרי ידוע שהליך פתיחת התיקים עלול לעיתים להיות מתיש. ישנם משרדים שאינם גובים על פתיחת התיקים תשלום, וזאת בהנחה שהעסק ייעזר בשירותיהם לאחר מכן.

הצהרת עוסק פטור

ניהול עסק חייב לכלול בתוכו התנהלות שוטפת מול רשויות המס, כאשר יש לכך מספר היבטים. מעבר לדו"ח השנתי המוגש לרשויות המס, מצריכה תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף מכל עוסק פטור להצהיר עד ליום האחרון של השנה הקלנדרית, ה-31 לינואר, על מחזור העסקאות שלו בשנת המס הקודמת. ההצהרה צריכה להתייחס לכל חשבוניות העסקה אשר הפיק העסק ללקוחותיו, או לחלופין להיות מבוססת על סיכום קבלות התשלום. את ההצהרה ניתן לבצע באמצעות מילוי הטופס הייעודי ששולח מע"מ בדואר, או לחילופין דרך אתר האינטרנט של מע"מ. יש להדגיש כי את דו"ח הרווח וההפסד מגישים מספר חודשים לאחר מכן, במסגרת הדו"ח השנתי.

נקודה חשובה נוספת: אם בהליכים שתוארו מעלה ניתן להיעזר ברואה חשבון, כאן הסיוע שלו הוא בגדר חובה של ממש. הליך הגשת הטפסים נחשב למורכב ומצריך דיוק מרבי, יחד עם התייחסות ללא מעט פרמטרים (חישוב ההוצאות, מדרגות המס, נקודות הזיכוי של האדם ועוד). התשלום עבור ההצהרות והדו"חות משתנה אצל כל רואה חשבון ותלוי גם בהיקף הפעילות של העסק, כאשר הסכום נע בין כמה מאות לאלפי שקלים.

עוסק פטור פתיחת תיק

עוסק פטור פתיחת תיק אצל רואה חשבון

עוסק פטור פתיחת תיק נעשית על ידי בעל העסק עצמו או נציג מטעמו. רואה חשבון יכול לעשות את השירות הנ"ל עבורו ובנוסף, לספק לו שירותים נדרשים אחרים הקשורים לעסק. בעלי עסקים שמחזורם השנתי לשנת 2021 אינו עולה על 99893 ₪ יכולים להירשם כעוסקים פטורים (למעט כאלו שהחוק אינו מתיר להם). הם אינם מחייבים במע"מ ואינם מזדכים במע"מ ששלמו בעת רכישות שונות. משרד רואה חשבון – "מור ראובן" עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע רב.

עוסק פטור פתיחת תיק – במשרדי מע"מ הקרובים לבית העסק

עוסק פטור פתיחת תיק נעשית על פי הנוהל הבא. את טופס הבקשה מטעם מע"מ ניתן להשיג במשרדי המוסד או באתר האינטרנט. מספרו הוא 821. יש לצרף לבקשה מסמכים שונים. בין היתר תעודת זהות,  צילום המחאה מבוטלת מחשבון עו"ש של העסק או אישור פרטי חשבון בנק, הסכם שכירות או רכישת מקום בית העסק, אישור רשמי או תעודה או רישיון עסק. ההתנהלות השוטפת מול מע"מ היא פשוטה יחסית. הדיווח על מחזור העסקאות נעשה פעם בשנה לאחר שהסתיימה שנת המס. השלב הבא הינו פתיחת תיק במס הכנסה ובביטוח לאומי. נהלי הפתיחה והמסמכים שיש לצרף הינם דומים. המיסים לשני מוסדות אלו משולמים על פי הוראות החוק הקיימות בכל מוסד. יש להגיש דו"ח רווח והפסד שנתי ועל פיו ייקבע מס ההכנסה השנתי.

פתיחת עסק

פתיחת עסק של עוסק פטור מחייבת להיעשות בשלושה שלבים. האחד אפיון, השני הכנת תכנית עסקית והשלישי הוא הרישום המתואר לעיל. אפיון משמעו הגדרת תחום העיסוק, סוג השירות או המוצר, קהל היעד, מיקומם ועוד. תכנית עסקית מספקת מידע על ההתנהלות הפיננסית והכספית. בצורה כזאת ניתן להבטיח שהעסק יתופעל מראשיתו היטב ובהצלחה.

שירות מקצועי

משרד רואה חשבון – "מור ראובן" הינו בעל מוניטין בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי עם יחס אישי. ברשותו תשתית משרדית מעולה  המסייעת לו במתן שירותים אלו. למנהלו יש ידע רב וניסון עשיר המגיעים ממתן שירותים איכותיים ללקוחות רבים לאורך השנים. הוא יקדיש זמן רב לכל לקוח

עוסק פטור פתיחת תיק – כל הפרטים הקטנים

בשנים האחרונות אנחנו רואים עליה חדה בשיעור האנשים הבוחרים לעבוד לא רק כשכירים אלא, גם בתור עצמאיים. אם בעבר, הנטייה הייתה להשתקע במקום עבודה יחיד ולהתקדם בתוך הארגון. הרי שהיום, עם הכניסה של בני הדור הצעיר לשוק העבודה, אנחנו רואים היפוך מגמה משמעותי. אגב, גם האינטרס של בעלי עסקים היום הוא להעסיק עוד ועוד עובדים עצמאיים. הרי, עבודה מול ספק פרטי, היא משתלמת יותר, שכן בעל העסק לא צריך לשלם על תנאים סוציאלים לאותם עובדים. אם אתם רוצים להגדיל את האפשרויות שלכם ובמידה ואתם עומדים בפני הזדמנות ורק צריכים לפתוח עסק עצמאי, אנחנו כאן. המדריך המלא על עוסק פטור פתיחת תיק, נמצא ממש כאן.

פתיחת תיק כעוסק פטור – למי זה חיוני?

שכירים לא צריכים להתנהל בעצמם מול מס הכנסה ומול רשויות המדינה. שכן, הפרטים שלהם מופיעים תחת שם החברה בה הם עובדים ואת הביטוח הלאומי, ביטוח בריאות ומס ההכנסה, הם משלמים, דרך החברה או הארגון בו הם עובדים. לאחר שאתם משלימים את התהליך, והכותרת שלכם היא עוסק פטור פתיחת תיק במס הכנסה, אז, אתם נדרשים להתנהל בעצמכם מול הרשויות. בין היתר, תדרשו לשלם ביטוח לאומי באופן עצמאי וכמובן, לשלם מס הכנסה, על ההכנסה שלכם. בשביל שהמדינה תוכל לחשב את שיעור גובה המס אותו אתם צריכים לשלם, היא צריכה לראות תיעוד של ההכנסות שלכם והיא צריכה לדעת, האם אתם מכניסים כסף בשל אחזקה בנכסים פיננסים או נדלן. אם אתם לא רוצים לעבוד במקום עבודה אחד, הרי שהדבר הנכון לעשות זה לפתוח תיק במס הכנסה.

איפה פותחים את התיק ומה אתם צריכים לעשות

תיק במס הכנסה אתם צריכים לפתוח בסניף הממוקם בסמוך למקום מגוריכם הרשום בתעודת הזהות. היום, בניגוד לעבר, אפשר למלא את הפרטים גם דרך אתר רשות המיסים. תדרשו להביא תעודת זהות, להגדיר את תחום העיסוק שלכם ואז, תקבלו את התעודות המאשרות כי פתחתם תיק ואתם מוגדרים עוסק פטור ממעמ. בנוסף, יבקשו מכם למלא טופס ניכוי מס במקור וטופס אישור ניהול ספרים, במידה ואתם עובדים מול מוסדות חינוך ומוסדות אחרים של המדינה.

אתם ממש לא צריכים לעשות הכל לבד

אם אתם מעדיפים להשאיר את העבודה השחורה לבעל מקצוע, אנחנו, משרד רואה חשבון ראובן מור, נשמח לעמוד לשרותכם. ביחד, נפתח לכם עסק עצמאי.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

ניכוי מס במקור

מה זה ניכוי מס במקור? כל בעל חברה או עוסק מורשה סביר שנתקל, ולפחות פעם אחת, במונח "ניכוי מס במקור". מונח זה מתייחס לאחוז המס שנקבע על ידי רשויות המס

קרא עוד >>