החזר מס הכנסה

מה זה החזר מס הכנסה?

החזר מס הכנסה, ניתן במצבים בהם עובד בין אם שכיר ובין אם עצמאי – שילם בשנה מסוימת מס בשיעור גבוה יותר ממה שהיה אמור לשלם על פי תקנות המס בישראל והמאפיינים הספציפיים שלו.

התמונה הופכת למורכבת יותר כאשר מבינים כי לפי ההערכות כתשעה מבין עשרה שכירים עונים על ההגדרה הזו ומשלמים מס עודף, בסכום ממוצע של כמה אלפי שקלים.

לצורך קבלת כל הסכומים העודפים ששולמו בפועל, יחד עם תוספות של הפרשי ריבית והצמדה יש להציג הגשת בקשה לקבלת החזר מס.

החזר מס הכנסה בין אם החזר מס הכנסה לשכירים ובין אם החזרי מס לעצמאים, עשויים להינתן בלא מעט מצבים, בהם שילם האדם מס עודף.

הסיבה העיקרית לפערים האלה היא לרוב אי לקיחה בחשבון של פרמטרים שונים, אשר משפיעים על האופן בו המס מחושב ולמעשה עשויים להביא להקלות במס.

כך, החישוב ה"מלא" והמדויק של מס ההכנסה מתבצע בתום שנת המס, כאשר הניכוי בפועל נעשה בתלוש המשכורת (שכירים) או באמצעות מקדמות המס החודשיות או הדו חודשיות (עצמאים).

סכומים אלה נקבעים על פי הערכת של ההכנסה השנתית של אותו עובד, ולא בהכרח הנעשה מדי חודש בחודשו, מה שעלול ליצור את הפערים ולהצריך החזרי מס שיבטלו אותם.

 אנו עומדים לשירותכם: 09-9583741

הסיבות המביאות לתשלום יתר של מס הכנסה

למי מגיע החזר מס?, כאשר נכנסים לעובי הקורה, ניתן להצביע על מספר תרחישים מקובלים בהם נגבה מס עודף.

הראשון הוא מצב בו העובד או המעסיק לא הגישו בקשה לקבלת הקלות במס (נקודות זיכוי), שעשויות להינתן עקב לא מעט גורמים: מקום מגורים, מצב משפחתי (הורים לילדים, למשל), תואר אקדמי, שחרור מהצבא, החזר מס על תרומות ועוד. גם כאשר העובד מועסק במספר מקומות בו זמנית, ואינו עורך תיאום מס, הוא משלם בפועל כמות מס גבוהה יותר – מדרגת המס המקסימלית, ליתר דיוק – ויכול לבקש החזרי מס.

שינויים שעובר האדם לאורך השנה מגדילים אף הם את הסבירות לקבלת החזר מס.

יציאה לחופשת לידה מבלי שהעובד עדכן את המעסיק, למשל, או פיטורין שלו שמביאים לכך שאינו עובד בכל שנת המס.

במצב זה, תשלום המס העודף נובע מההנחה של רשויות המס שהשכר שלו יהיה דומה לאורך השנה, פחות או יותר, מה שכמובן לא קורה במצב הזה.

הזמן שלך יקר, משרדינו עם 40 שנות נסיון ומצטיין בשירות מהיר ומדוייק

אנו עומדים לשירותכם צור קשר: 09-9583741

הבדיקה הראשונית של החזרי מס הכנסה

הליך הגשת הבקשה לקבלת החזר מס אינו המורכב ביותר שיש לבצע, אך עדיין מומלץ לעשות זאת רק כאשר סבורים כי יש יסוד סביר להאמין שיתקבל החזר מס בשיעור מסוים.

חישוב החזר מס יכול להיעשות על ידי רואה חשבון הבקיא בתחום, תוך התייחסות לתקנות המס הרלוונטיות הנהוגות בישראל ולמאפיינים האישיים של האדם.

רואה החשבון יעשה הכל על מנת להבין את התמונה המלאה ויסייע ללקוח שלו באיסוף המסמכים הרלוונטיים, כפי שנראה בהמשך.

אתרי אינטרנט שונים, כולל האתר של רשות המיסים, מציעים סימולטורים באמצעותם ניתן לבצע בדיקת החזר מס ראשונית, על פי פרמטרים שמגדיר העובד בנוגע להכנסה שלו ולמאפייניו האישיים.

חשוב לקחת בחשבון שבדיקה זו לא מתחשבת לרוב בכל הפרמטרים הנכנסים לתמונה, ומכאן שהיא כללית ולא מחייבת.

במילים אחרות: אסור לקחת את הסכום המחושב בסימולטור כ"תורה מסיני", או כהתחייבות של רשות המס להחזיר לאדם סכומים בשיעור דומה.

הליך הגשת בקשה להחזר מס

איך מקבלים החזר מס?, בקשה לקבלת החזר מס הכנסה ניתן להגיש רק בתום שנת המס, כאשר החדשות הטובות הן שקבלת ההחזר אפשרית עד שש שנים אחורה (לכל שנה נדרש להגיש בקשה נפרדת).

לצורך הגשת הבקשה נדרש להגיע באופן ישיר ללשכת פקיד השומה אליו משתייך אותו אדם ולמלא את טופס 135.

אל הבקשה יש לצרף את טופס 106 (אישור המעסיק לניכוי ממשכורת על פי תקנות מס הכנסה) וכן כל מסמך או אישור שעשויים להצביע על הזכאות לקבלת הקלות מס, ועקב כך גם החזר.

במקרה של עצמאים, הם ימלאו את טופס 1301, אליו יוסיפו את המסמכים הנדרשים.

במידה ונמצא כי האדם זכאי לקבלת החזר מס, הכספים יועברו באופן ישיר לחשבון הבנק שלו, כולל תוספת עבור הצמדה וריבית.

האדם השכיר יקבל את ההחזר לאחר שנה מרגע הגשת הבקשה לקבלתו, או לחילופין תוך שנתיים מהרגע שבו שנת המס אליה מתייחסת הבקשה הסתיימה (על פי המועד המאוחר מבין אלה).

עצמאים המגישים דו"חות למס הכנסה אמורים לקבל את ההחזר תוך פרק זמן של עד שלושה חודשים מהרגע בו התקבל הדו"ח במשרדי השומה, או ב-31 ליולי בשנת המס העוקבת לזו שההחזר מתייחס אליה (המאוחר מבניהם).

הגשת בקשה להחזר מס

הגשת בקשה להחזר מס אפשרית לאחר סיום שנת המס. הסיבה לכך היא כי המס המוטל על נישום הינו שנתי ומגלם בתוכו את החישוב המתקבל מההכנסות בניכוי ההוצאות, הזיכויים, ההפרשות הסוציאליות ועוד. לכל בקשה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים על מנת שפקיד המס יוכל להתחשב בהם. ניתן להגיש עצמאית אבל כדאי להיעזר במומחה לנושא. משרד רואה חשבון – "מור ראובן" עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע רב.

הגשת בקשה להחזר מס – זכות חוקית

הגשת בקשה להחזר מס מתאפשרת כאשר פקיד המס נוכח לדעת כי המס ששולם הינו גבוהה מהנדרש על פי החוק. יכולים להגיש אותה שכירים או עצמאים. לכל אחד מהם יש נקודות זיכוי בהם מתחשבים. ראשית יש לדעת, כי כל אחד חייב בתשלום מס אלא אם כן הוא פטור ממנו בנסיבות שונות. מס הכנסה, נקבע על פי דרגות קיימות. שכירים משלמים אותו על שכר עבודה. בעלי עסקים וחברות משלמים מיסים גם על הרווחים בניכוי ההוצאות המותרות, בעלי מניות גם על דיווידנדים ועוד. אצל שכירים החישוב פשוט יותר, אלא אם כן, יש להם הכנסות נוספות מעסק אחר, מהשכרת נכסים, מרווחים בבורסה ועוד. מגיעים להם זיכויים בגין תרומות למוסד המוכר בחוק, מתוספת של ילד למשפחה ועוד. מקרה אחר הוא כאשר עבדו חלקית לאורך השנה ונגבה מהם מס חודשי  מרבי, כאשר יש להם בן זוג העובד כעצמאי, כאשר היו שינויים עליהם לא ידע המעסיק העיקרי ועוד.

עצמאים בעלי עסקים מסועפים

אצל חברות ועצמאים המורכבות גדולה יותר. הם משלמים מקדמות, יש להם זיכויים כמו קרנות השתלמות, פנסיה וגמל, הוצאות מוכרות וכדומה. כאן יידרש ייעוץ מוקפד הבודק אחד לאחד את כל המסמכים. הגשת הבקשה אפשרית גם מספר חודשים רב לאחר תום השנה המדווחת.

בקשת החזר מס – שירות מקצועי

מומלץ לקבל שירות ממשרד רואה חשבון – "מור ראובן" בעל המוניטין. ברשותו תשתית מסודרת הכוללת תוכנות לעריכת דו"חות אלו, הכנת משכורות ועוד. מנהלו הינו בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מלימודים, השתלמויות והתמחויות, וכן, ממתן שירות איכותי ללקוחות רבים לאורך השנים.

הגשת בקשה להחזר מס

הגשת בקשה להחזר מס

המאמר הבא מוקדש לכל מי שמס הכנסה גבה מהם מס בשיעור גבוה מדי בשנת המס, בין אם הדבר הובא לידיעתם ובין אם הם גילו את העובדה הזו רק לאחרונה. אגב, הגשת בקשה להחזר מס לא נועדה לעשירים בלבד, לעניים, לשכירים או לעצמאיים, אנחנו מדברים על כלל אוניברסלי התקף עבור כולם. רוצים לקבל את הכסף שלכם בחזרה? המשיכו לקרוא.

איך מחשבים את שיעור המס אותו גובים מכל אזרח?

נתחיל בכך שרשות המיסים, היא רשות שתפקידה הוא לקחת מס הכנסה מכל אזרח עובד במדינה, המרוויח סכום גבוה מהסף המינימלי. אלא אם אתם עובדים בשכר מינימום ובחצי משרה, הרי שסביר להניח כי גם אתם נדרשים לשלם מס הכנסה. שיעור גובה המס אותו תשלמו, יחושב על פי רמת ההכנסה שלכם, לאור נקודות הזכות שלכם, על כך נדבר בהרחבה בהמשך ובמידה ואתם עצמאיים, מס ההכנסה אותו תדרשו לשלם יחושב על פי ההכנסה שלכם בניקוי ההוצאות המוכרות על העסק. לעיתים, בין אם בשוגג ובין אם מתוך חוסר תשומת לב של האזרח, רשות המיסים מחשבת שיעור מס גבוה מהאמור בחוק. זכרו, מדובר על הכסף שלכם, כלומר, יש לכם את הזכות לדרוש אותו בחזרה. לאחר שתמלאו את הטפסים עבור הגשת בקשה להחזר מס, רשות המיסים תידון בבקשה שלכם ובמידה ואתם צודקים, תקבלו החזר מס, ישר לחשבון הבנק שלכם.

באילו מקרים הגשת בקשה להחזר מס תהיה רלוונטית?

שיעור גובה המס אותו יש לשלם, מחושב בכל פעם מחדש. אם אתם שכירים, הרי שאתם משלמים מס הכנסה בכל חודש, לעומת זאת, עצמאיים, משלמים מס הכנסה רק לאחר הגשת הדוח השנתי. נקודות זכות, אלו הטבות במס הכנסה, אותן נותנת המדינה במקרים שונים. למשל, נשים זכאיות ל-2.5 נקודות זכאות בשנה. הורים לילדים קטנים, סטודנטים, גרושים המשלמים מזונות וכן הלאה, כל אלו אזרחים הזכאים לקבל הנחה בתשלום למס הכנסה, עקב מצב משפחתי כזה או אחר. לא פעם, יש פער בין שינוי הסטטוס המשפחתי ובין הרגע בו הנתונים עוברים לידי הפקידים במס הכנסה. לכן, יכול להיות כי כבר הפכתם הורים, אבל אתם עדיין משלמים מס הכנסה, בכפוף לחישוב הקודם.

זו כמובן דוגמא אחת בלבד. במידה וערכתם תיאום מס בין שני מקומות עבודה ושגיתם בכתיבת הנתונים, אם אתם עצמאיים ולא מילאתם את הדוח השנתי כנדרש, כל אלו מקרים בהם אזרחים שומרי חוק, שילמו מס גבוה מהדרוש.

לקבל מענה מקצועי עוד היום

משרד רואה חשבון ראובן מור הוא משרד מקצועי המלווה שכירים ועצמאיים בבקשה לקבלת החזר מס. אם אתם רוצים לקבל מידע מקצועי בנוגע למקרה שלכם ובמידה ואתם רוצים להתחיל בתהליך הגשת בקשה להחזר מס, צרו איתנו קשר ונשמח לעזור.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

דו״ח שנתי לעוסק פטור

עוסק המוגדר כפטור, להבדיל מעוסק מורשה, הוא בעל מספר נקודות ייחוד. העוסק אינו מחייב את לקוחותיו במע"מ על העסקאות וגם אינו מקזז את המע"מ לאחר מכן, יכול לפעול רק עד

קרא עוד >>
ניהול ספרים

אם יש לכם עסק, ולא משנה באיזה תחום, חובה עליכם לנהל ספרי חשבונות, כפי שקובעות תקנות מס הכנסה. ניהול ספרים חשוב שייעשה בצורה הנכונה, תוך התייחסות לכל הפרמטרים הנדרשים. במידה

קרא עוד >>