דוח שנתי מס הכנסה

בכל שנה ושנה, זה קורה. מגיע המועד בו צריך להתחיל לחשוב על הגשת דוח שנתי למס הכנסה, מה שמהווה "כאב ראש" עבור עצמאים, שכירים וחברות הפועלים בישראל.

הכנת דוח שנתי מס הכנסה נחשבת למלאכה המצריכה לא מעט הכנות, הצטיידות במסמכים מגוונים, וכן – גם בביצוע חישובים שונים.

המאמר הנוכחי ינסה לעשות לכם קצת סדר בבלאגן, תוך התייחסות לכל מה שחשוב לדעת על הדוח ואופן ההגשה שלו.

על הדו"ח השנתי של מס הכנסה

עוד לפני שמתחייבים לצורת הגשת דוח שנתי למס הכנסה, צריך להבין היטב את מטרת ומהות הדוח.

מבחינה טכנית, מתייחס הדוח לכל ההכנסות שהיו לאדם מסוים במהלכה של שנת המס האחרונה, כלומר, החל מה-1.1 באותה שנה ועד ליום האחרון שלה, ה-31.12. הדוח מאפשר לחשב באופן מדויק את המס שנדרש אותו אדם לשלם לרשויות המס, פונקציה של ההכנסות שלו ושל נקודות הזיכוי שלו במס הכנסה.

מי צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

מבחינה טכנית, הרי שכל תושב ישראל בוגר (מעל גיל 18) צריך בהגשה של דוח שנתי למס הכנסה, כאשר לצד זה אפשר להצביע על אוכלוסיות נוספות שונות: תושב ישראל בן פחות מ-18 שהיה בעל הכנסה של 78,830 ש"ח ומעלה במהלך שנת המס, תושב חוץ לו הכנסה בישראל החייבת במס, אדם שמכר זכות במקרקעין בשנת המס, נאמן שהיה בעל הכנסה או נכס בישראל ועוד.

חשוב לשים לב לכך שבמקרה של בני זוג נשואים, צריך להתייחס הדוח גם להכנסה של בן או בת הזוג.

יחד עם הכתוב מעלה, מבחינה טכנית יש מספר אוכלוסיות אשר זכאיות לפטור מהגשת הדו"ח.

המרכזיים שבבעלי הפטור הם אלה אשר המשכורת שלהם אינה עוברת רף מסוים שנקבע מדי שנה, ועומד נכון לעכשיו על כ-650,000 ש"ח. כתוצאה מכך, מרבית השכירים במשק לא נדרשים למעשה להגשת הדו"ח.

החוק בישראל מגדיר תקרה מרבית לגביה אין צורך בהגשת פטור במקרה של הכנסה מדמי שכירות, קצבת חוץ, ריביות, ניירות או סוגים שונים של הכנסות, עד תקרה מוגדרת.

בנוסף, אדם שעבד בשנת המס אצל מספר מעסיקים עשוי לקבל פטור בהתאם לתקרה האמורה בחוק, וזאת בהנחה שהמעסיקים דאגו לניכוי מס מהמשכורת שלו כחוק.

במצבים מסוימים, הגשת דוח שנתי יכולה לעשות ביוזמתו של הנישום, גם כאשר הוא פטור מכך מבחינת ההגדרה שלו.

התרחיש המקובל ביותר בו נהוג לעשות זאת הוא כאשר מעוניינים לקבל החזרי מס, עבור תשלום מס עודף בשנת המס הקלנדרית.

יש לציין כי הבקשה לקבלת ההחזר נעשית באמצעות דוח מקוצר, על גבי טופס 0135 אשר זמין באתר רשות המיסים בישראל.

אופן הגשת הדו"ח השנתי

הטופס הרלוונטי שיש להגיש, לצורך הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, הוא טופס 1301.

הטופס נשלח בדואר לכל מי שחייב בהגשת הדוח (בעיקר עסק עצמאי), אם כי ניתן למצוא אותו גם באתר האינטרנט של רשות המיסים.

את הדוח ניתן להעביר לרשות בצורה ישירה, לאחר מילויו, אם כי בעת הנוכחית מרבית הנישומים בוחרים באפשרות של דוח מקוון מס הכנסה, מה שמקל עבורם את ביצוע התהליך.

יש כאלה שעבורם הגשת הדוח המקוון היא חובה של ממש: יחידים החייבים בהגשת הדוח והם בעלי הכנסה מעבודה, עסק או משלח יד, נדרש שיעשו זאת בצורה מקוונת.

חשוב להדגיש כי כאשר מגישים את הדוח בדרך זו, חשוב "לשדר" אותו לאינטרנט, לפני שמעבירים אותו למס הכנסה, ולצרף לדוח המוגש את פלט השידור.

דילוג על השלב הזה עלול להביא לכך שהדוח שהוגש, לכאורה או שלא, יוגדר כחלקי על ידי רשויות המס.

המסמכים שיש לצרף – מס הכנסה דו״ח שנתי

טופס 1301 הוא טופס ארוך ומורכב, שצריך להקדיש למילוי נכון שלו מספר שעות לפחות. כמו כן, בחלק מהמקרים יש לצרף אליו את טופס 6111, הנספח לדוח השנתי, ובו מפורטים נתוני הדוחות הכלכליים: דוח הרווח וההפסד של העסק, המאזן הכלכלי שלו ודוח ההתאמה למס. אנשים אשר מחזור המס שלהם מצומצם ואינו עולה על סכום של כ-300,000 ש"ח, נכון לשנת 2015, אינם מחויבים להגיש את הנספח.

מעבר לטפסים עצמם ולנספחים שפורטו מעלה, נדרש מי שמגיש את הדוח להצטייד בלא מעט מסמכים, ביניהם:

  • טופס 106 מכל המקומות בהם מגיש הדוח עבד כשכיר (לא תקף במקרה של עצמאים, כמובן).
  • דוח התאמה לצורך מס.
  • אישור שנתי על ההפקדות שביצע האדם בקרנות הפנסיה, בקרנות ההשתלמות ובביטוחי המנהלים. הסיבה לכך היא שהפקדות אלה מעניקות הטבות מס ונכללות באופן חלקי או מלא בחישוב מאזן ההוצאות של האדם.
  • אישור שנתי מטעם המוסד לביטוח לאומי, המפרט את סכומי הכסף החודשיים והכלליים שהאדם העביר לביטוח הלאומי.
  • אישור עבור ניכוי מס במקור מלקוחותיו של העסק.
  • אישור שנתי על רווחים שגרף האדם מתוכניות חיסכון, ניירות ערך ועוד, בהנחה שפנה לאפיקים אלה.
  • עבור אנשים שמעבירים כספים לתרומות – קבלות עבור תרומות למוסדות המוכרים לצרכי מס.

כמובן שכל מסמך אשר עשוי להצביע על זכאות לקבלת הטבות מס, דוגמת אישור תושבות במקום המקנה הנחות, אישור מהביטוח הלאומי על קבלת דמי לידה, תעודת זכאות לסיום תואר אקדמי, תעודת שחרור מהצבא וכיוצא בזה, צריך להיות מצורף לדוח. במידה ולא עושים זאת, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר מס, בתום שנת המס או בשש השנים שלאחר מכן, כשהבקשה להחזר תישקל עבור כל אדם באופן פרטני.

משרד רואה חשבון ״ראובן מור״ במרכז השרון עומד לשירותך עם 40 שנות נסיון של קידום עסקים לצמיחה צור איתנו קשר: 09-9583741

המלצה מועילה: הגשה באמצעות רואה חשבון

הסקירה שהובאה כאן, מקיפה ככל שתהיה, לא יכולה לבטא את כל ההיבטים שמרכיבים את התחום של הגשת דוח שנתי בישראל.

הכנה הדוח, החישובים ואיסוף המסמכים מצריכים השקעה של ימים ארוכים, כמו גם ידע בתקנות המס בישראל.

על האדם לדעת מהם מאפייני הדוח שהוא נדרש להגיש, למשל מבחינת אופן ההגשה או המסמכים שיש לצרף, וכן להכיר את התקנות שעשויות להביא לתשלום מס מופחת עבורו. במצב הדברים הזה, ברור מדוע רואי חשבון יכולים וצריכים להיכנס לתמונה.

באתר רשות המיסים בישראל ניתן למצוא הסברים כלליים על הגשת הדוח, כולל סימולטורים, אך רוב האנשים מוצאים שהם לא מספיקים עבורם לצורך הגשה נכונה ומדויקת של הדוח, בהתחשב במאפיינים הספציפיים שלהם או של העסק שלהם.

אל תחכו לדקה ה-90

העצה האחרונה שניתן להעניק לכם היא לא להמתין לדוח השנתי על מנת לנהל את העסק נכון מבחינה כלכלית, כולל מול הגורמים השונים הפועלים בתחום.

ככל שמקפידים לשלם בזמן את המקדמות למס הכנסה או הביטוח הלאומי, ככל שמקזזים את ההוצאות כבר באופן שוטף וככל שמתעדים על עסקה שמבצע העסק באופן ברור, כך גדלים הסיכויים שההליך יהפוך למעט מהיר יותר.

מה שחשוב לא פחות הוא שבדרך זו נמנעות טעויות אנוש, שבהחלט מתקבלות על הדעת כשפועלים בלחץ ובחוסר סדר, טעויות שעלולות להביא לאי נעימות ואף לפגיעה כספית בעסק.

את הליכי האיסוף של המסמכים וההכנה של הדוח מומלץ להתחיל חודשים לפני מועד ההגשה הסופי שלו.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

מדרגות מס

בכל שנה נקבעות על ידי הרשויות מדרגות מס הכנסה חדשות, שעל פי הן משלם כל אזרח את המס שלו למדינה. מדרגות מס הכנסה אלו קובעות את גובה המס שאותו יידרש

קרא עוד >>
ניכוי מס במקור

מה זה ניכוי מס במקור? כל בעל חברה או עוסק מורשה סביר שנתקל, ולפחות פעם אחת, במונח "ניכוי מס במקור". מונח זה מתייחס לאחוז המס שנקבע על ידי רשויות המס

קרא עוד >>